Сърф през Януари, в Гърция

Януари 2019 - Парга, Гърция, температура на водата 14ºC , на въздуха 10ºC .


За два дни прогнозата ни пренесе в земята на гръцките богове, където морето среща земята в гневна прегръдка. Където планински хълмове спускат стръмни сипеи надолу, докато върховете им царуват високо горе, някои вечно покрити от облаци. Където, на брега се е свило малко градче с шарени къщи и дружелюбни мърляви кучета.